Hovedsponsor
maal.gif

Arbejdskraft søges

Der er mange opgaver der skal passes i en fodboldklub. Klubben er primœrt drevet af frivillig arbejdskraft, og derfor er din hjœlp også vigtig. Her kan du lœse lidt om hvordan du kan støtte din klub.

  • Bestyrelsesmedlem Den daglige ledelse både praktisk og sportsligt. Typisk holdes der månedlige møder hvor opgaverne bliver fordelt og emner bliver diskuteret.
  • Cafeteriapersonale Pt. fungerer det ved atbemanding i hverdage er uddelt til personer som varetager en ugentlig vagt, mens weekenderne bliver booket løbende. typisk 4-6 timer enten fredag, lørdag eller søndag.
  • Materialeansvarlig
  • Frivillig hjœlper F.eks. på stadion eller andre arrangementer som klubben bliver tilbudt. Engangs opgave - følg med løbende på denne side for nye arrangementer.
  • Hjœlper på arbejdsdage. Klubben afholder så vidt muligt halvårlige arbejdsdage hvor rengøring og vedligeholdelse af klubhuset samt andet forefaldende arbejde varetages.
  • Trœner/Holdleder, klubben er altid interesseret i at høre fra mulige trœneremner, både ungdom og seniorer herre såvel som damer.


LRL-Design