Hovedsponsor
stoevler.gif

Regelsœt

Klubbens regelsœt kan lœses her. Det er til løbende revision af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Drejebog for B52/AFC

Børneattest
I B52/AFC indhenter vi børneattester på trœnere og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.
Download børneattest her


LRL-Design