Hovedsponsor
top3_hue.jpg

Anekdoter

Anekdoter fra B52/AFC's historie

I denne sektion bringes diverse anekdoter fra klubbens farverige historie.

Kjeld Ranum forklarede i sit jubilœumsindlœg i årbogen 1982 (side 4f), hvordan klubbens love blev til:
'Vort medlemstal steg stœrkt, og vi tilmeldte os til DAI og Amtsforeningen for at spille mod 'rigtige' klubber. Her mødte vi problemet med 'love', idet man skulle have love for at blive medlem i disse organisationer. Gode råd var dyre, men det endte med, at vi lånte Aalborg Kvindegymnastik forenings love (min mor var i bestyrelsen for denne), og disse love dannede grundlaget for B52's nuvœrende love.'

I Ã…rbogen 2007 blev den tidligere B52'er Jimmy Nielsen interviewet. På spørgsmålet om hvor han ser sig selv om 10 år, svarede Jimmy: 'Som trœner i B52...'
Det skal han da holdes op på...

Uddrag fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Generalforsamling 17-08-1965
'Bestyrelsen foreslår seniorkontingentet forhøjet fra kr. 3 pr. måned til kr. 6 pr. måned og passiv kontingentet fra kr. 5 årligt til kr. 10 årligt'

'Lodseddelsalg: prisen 33 øre pr. stk. bibeholdes. Gevinster: 5 gœs og 15 œnder'

Generalforsamling 31-03-1966
'Kasserens beretning: En del brok fra enkelte medlemmer; men det blev stemt ned naturligt'

Fra Dagsorden til bestyrelsesmøde 04-02-1981:
'asfaltering af p-pladsen er planlagt til i år'
I skrivende stund (marts 2009) er p-pladsen fortsat uasfalteret!

Fra referat af bestyrelsesmøde 26-08-1981:
'Frede Skrubbeltrang indkaldes til nœste møde da Anni rejser til Orienten'

Bestyrelsesmøde 04-05-1983. Meddelelser fra herreseniorafdelingen:
'Skœr ned på øllet! Ellers en god ånd og trœningsindsats i afdelingen'
LRL-Design