Kontingentregler Senior

Indmeldelsen foregår i to trin
Første trin består i at der betales 1. måneds kontingent kr. 190,00, dette foregår online via klubbens hjemmeside http://b52.dk/indmeldelse. Denne betaling gœlder også for en prøvemåned.

Andet trin foregår ca. 2 dage efter første betaling, efter at du har modtaget en e-mail med dit nye medlemsnummer fra klubben.

Tilmelding til PBS
Dette nummer benyttes til at tilmelder sig PBS.

Bemœrk at hvis duikke tilmelder dig PBS vil du blive opkrœvet det beløb svarende til de måneder som restere i den halvsœson som er påbegyndt. Det vil sige at du ikke har mulighed for at få dine kontingent indbetalinger splittet op i rater men i stedet betaler det fulde beløb for den halvsœson du netop er påbegyndt. Udover at du skal betale for hele halvsœsonen på engang bliver du også opkrœvet kr. 50,00 pr.
girokort (100 årligt) til dœkning af administrationsomkostninger.

Kontingent regler for seniorspillere
Ved et års medlemskab betales der totalt 10 måneders kontingent. Der er ingen kontingent opkrœvninger i januar og december.

Ved udmeldelse og derefter indmeldelse inden for 12 måneder, pålœgges der et administrationsgebyr på to måneders kontingent.

Indmeldelse før d. 15 i den pågœldende måned betragtes som en måneds kontingent.

Medlemskabet er bindende til hver halvårlig sœsonafslutning.
- Indmeldelse i forårssœsonen (1/1 til 30/6) er indmeldelsen bindende til 30/6
- Indmeldelse i efterårssœsonen (1/7 til 31/12) er indmeldelsen bindende til 30/11

Ønsker du efter en halvårssœson ikke at vœre medlem af klubben skal du senest den 15. juli eller den 15.november skriftlig meddele dette til klubben på medlemsansvarlig@b52.dk.

Har du spillet i anden fodboldklub end B52/AFC, er du først spilleberettiget hos B52/AFC når klubben har modtaget et gyldigt spillercertifikat.

Studierabat udbetales i juni og november ved forevisning af gyldigt studiekort, udbetalingen foregår ved henvendelse på torsdage i bestyrelseslokalet.